Michalovce: piatok 24. novembra 2017 o 18:00 hod.

ONLINE registrácia na rok 2017 bola ukončená

Prihlásiť sa bude možné ešte v obmedzenom množstve pri prezentácii v deň pretekov bez nároku na štartovací balíček.
Ak ste uhradili štartovné, ale v zozname prihlásených to nie je opravené, zašlite nám (alebo si doneste na prezentáciu) doklad o úhrade.
Zaregistrovaní bez úhrady sa musia odprezentovať do 17.30 hod., po tomto termíne bude ich štartovné číslo pridelené ďaším záujemcom.


©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny