Michalovce: piatok 22.11.2019 o 18:00 hod.

ONLINE registrácia na rok 2019 bola ukončená

Prihlásiť sa bude možné pri prezentácii v deň pretekov po 17.30 hod, budú sa vypredávať nevyzdvihnuté štartové čísla.
Ak ste uhradili štartovné, ale v zozname prihlásených to nie je opravené, predložte nám doklad o úhrade.
Zaregistrovaní bez úhrady sa musia odprezentovať do 17.30 hod., po tomto termíne bude ich štartovné číslo pridelené ďalším záujemcom.


©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny