Michalovce: piatok 22.11.2019 o 18:00 hod.

Trasa pretekov


KATEGÓRIE - DETSKÝ BEH IVANA PŠENKA:

Najmladšie žiačky r.nar. 2004 a mladšie štart: 13.00 – 13.05 dĺžka trate: 1 malý okruh

Najmladší žiaci 2004 a mladší                              13.10 – 13.15 - 1 malý okruh

Mladšie žiačky 2002 - 2003                                   13.20 – 13.25 - 1 malý okruh

Mladší žiaci 2002 - 2003                                         13.30 – 13.35 - 1 malý okruh

Staršie žiačky 2000 - 2001                                     13.40 – 13.45 - 2 malé okruhy

Starší žiaci 2000 - 2001                                           13.50 – 14.00 - 3 malé okruhy

Dorastenky 1998 - 1999                                            14.10 hod. - 2 stredné okruhy

Dorastenci 1998 - 1999                                             14.10 hod. - 3 stredné okruhy

Juniorky 1996 - 1997                                                  14.10 hod. - 3 stredné okruhy

Juniori 1996 - 1997                                                      14.10 hod. - 4 stredné okruhy


KATEGÓRIE DOSPELÝCH:

štart: 18.00 hod., dĺžka trate: 4 veľké okruhy

A Muži do 39 rokov 1976 a mladší 

B Muži nad 40 rokov 1975 – 1966

C Muži nad 50 rokov 1965 – 1956

D Muži nad 60 rokov od 1955 

E Ženy do 34 rokov 1981 a mladšie 

F Ženy nad 35 rokov od 1980

Dĺžka okruhov: malý okruh – 500 m

                             stredný okruh -- 1.000 m

                             veľký okruh – 1.900 m©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny